Videre til indhold | Videre til menunavigation

Ofte stillede spørgsmål

Må jeg holde husdyr?

Det er forskelligt fra afdeling til afdeling om der gives tilladelse til at holde husdyr, hvilke husdyr og hvor mange. I de tilfælde kræves en skriftlig ansøgning.

Du kan se i afdelingens husorden om du må holde husdyr. Find den i Beboermappen eller spørg din ejendomsmester.

Må jeg bytte min bolig?

​Ja. Som lejer har du ret til at bytte med en lejer af en anden bolig, således at denne overtager den almene bolig.

For at bytte din bolig, er der er en række betingelser, der skal være opfyldt. Find dem her sammen med § 69 Regler om bytte i lov om leje af almene boliger.

Udfyld vores bytteformular
Når du har sikret dig, at du opfylder betingelserne for boligbytte, skal du, den du vil bytte med samt dennes boligorganisation udfylde en webformular som du finder her.
Må jeg fremleje min bolig?
Du må fremleje hele din bolig i indtil 2 år, når fraværet er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. Du kan læse mere om reglerne for fremleje her.
 
Når du har sikret dig, at du opfylder reglerne, skal du og fremlejer udfylde en webformular, som du skal underskrive med NemID. Du finder formularen på vores kontaktside her.
Hvad siger loven om almen leje?
Som lejer i en almen bolig har du nogle rettigheder, som er besluttet ved lov. Det er en god idé at sætte sig ind i loven, når du vælger at bo til leje, så du kender både dine rettigheder og pligter. Læs mere på:
 
Hvad er råderet?

Lejere i almene boliger har ret til at udføre forbedringer indvendig i boligen, og ved fraflytning få godtgjort en forholdsvis andel af de afholdte udgifter. Boligorganisationen skal dog godkende dine forbedringer inden du starter.

Læs mere om råderet i Beboermappen på afdelingens hjemmeside. Hent brochuren om råderet her

Er jeg berettiget til boligstøtte?
Boligstøtte er et tilskud til huslejen, som du kan søge, hvis du bor til leje.

Læs mere om reglerne for at få boligstøtte, hvis du er:
lejer og ikke får pension
folkepensionist
førtidspensionist

Hvor meget kan jeg få i boligstøtte?
Du skal bo i en bolig med eget køkken for at få boligstøtte. Hvor meget du kan få, afhænger bl.a. af:
• hvad du betaler i husleje
• hvor stor boligen er
• hvor mange I bor sammen
• din/jeres samlede indkomst og formue.

Du kan lave en foreløbig beregning af, om du kan få boligstøtte:
Beregn

OBS!
Fra den 1. marts 2013 er det Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte til dig.

Hjælp til indskud
Det er dog fortsat din kommune, du skal kontakte, hvis du ønsker at søge om et lån til indskud i din nye almene bolig.
Find din kommune her
Her kan du læse mere om lån til beboerindskud
Hvordan søger jeg boligstøtte?
Du skal udfylde og indsende en blanket til kommunen. Domea skal også udfylde en række oplysninger, så kontakt dit boligcenter for at få tilsendt oplysningerne til din ansøgning. Læs mere og beregn din boligstøtte her eller kontakt din kommune for at få mere at vide.
Kan jeg låne penge til indskuddet?

Ja, hvis du flytter i en almen bolig, kan du som udgangspunkt søge kommunen om lån til beboerindskud. Du kan søge, hvis du og boligen opfylder en række kriterier. Læs mere om lån til boligindskud her

Undersøg evt. også din lokale kommunes hjemmeside. Find den her

 

 

Hvornår får jeg min lejekontrakt?

Når boligcenteret har modtaget den underskrevne lejekontrakt, sender vi din genpart af lejekontrakten hurtigst muligt. Lejekontrakten bør opbevares omhyggeligt, så den altid kan findes frem, hvis der skulle blive behov for det.

Hvornår kan jeg hente nøglen til min nye bolig?

Du skal lave en aftale med ejendomsmesteren for at få udleveret nøglerne til din nye bolig. På afdelingens hjemmeside under Kontakt kan du se adresse, telefonnummer og ejendomskontorets åbningstider.

Ejendomsmesteren må kun give dig nøglen, når du fremviser en kvittering for betaling af leje og indskud og eventuelt et underskrevet lånedokument fra kommunen.

Hvordan kontakter jeg min ejendomsmester?
På afdelingens hjemmeside under Kontakt kan du se adresse, telefonnummer og åbningstider. Du kan også sende en e-mail til ejendomskontoret.
Hvad er fristen for opsigelse?
Opsigelsesvarslet er 3 måneder til den 1. i en måned. Bemærk: Nogle ungdomsboliger har 6 ugers opsigelse op til den første i en måned. Se i din lejekontrakt, om det gælder for din bolig.
 
Du skal betale husleje, forbrugsudgifter mv. indtil opsigelsesvarslet udløber.
 
Opsig din lejlighed ved at udfylde vores webformular her.
 
 
Hvornår skal jeg flytte fra mit opsagte lejemål?
OBS: I din lejekontrakt kan du se de specifikke regler for fraflytning i netop din afdeling.
 
Når du har sagt dit lejemål op eller skal fraflytte det af anden grund, skal du give ejendomsmesteren adgang til at bese lejligheden, og du skal, senest 8 dage før du flytter, opgive en adresse, du kan kontaktes på.
 
Har du som lejer pligt til helt eller delvis at istandsætte det lejede ved fraflytning, kan det aftales, at du fraflytter det lejede indtil 14 dage før lejeforholdets ophør. Hent blanket til opsigelse
Hvordan klager jeg over flytteafregningen?
Hvis du vil gøre indsigelse overfor det endelige flytteregnskab, kan du klage. Vær opmærksom på følgende:
  1. Klagen skal være skriftlig og personlig
  2. Du skal i indsigelsen tydeligt specificere de områder i flytteafregningen, som du er uenig i
  3. Klagen sender du til dit boligcenter, Mrk: Klage
  4. Find boligcentrets adresse på afdelingens hjemmeside under Kontakt
Beboerklagenævnet
Hvis du bliver uenig med dit boligselskab, er der mulighed for at klage til beboerklagenævnet. Dette skal ske skriftligt og koster et mindre beløb.
 
Siden 1998 har alle kommuner med almene boliger haft pligt til at oprette et beboerklagenævn enten for den enkelte kommune eller i fællesskab med andre kommuner. Hvis du vil indbringe en sag for beboerklagenævnet, skal du henvende dig til beboerklagenævnet i den kommune, hvor afdelingen ligger. Læs mere på www.borger.dk.
  • Domea
  • Oldenburg Allé 3
  • 2630 Taastrup
  • CVR: 56710116
  • Tlf: 76 64 64 64